Talent Motivatie Analyse (TMA)

Met de TMA-talentanalyse ontdek je jouw drijfveren en bijhorende talenten. Drijfveren  en talenten vormen de bouwstenen van jouw persoonlijkheid en hebben een grote invloed op jouw gedrag, ontwikkeling en ontwikkelingsmogelijkheden. 

Vanuit de wetenschap is bekend dat mensen niet altijd objectief zijn in de mening en oordeel over anderen. Daarom maak ik gebruik van de objectieve en betrouwbare TMA-methode voor het meten en vaststellen van jouw talentprofiel.

Een talent betekent vooral dat je aanleg hebt om een bepaalde vaardigheid of competentie te ontwikkelen tot een hoger niveau. Dat wil niet zeggen dat je daar dan ook meteen goed in bent. Met talent alleen kom je er niet. Ook kennis, ervaring en motivatie spelen een rol om van een talent een vaardigheid te maken.
De TMA rapportages geven jou inzicht in je talenten. Ook krijg je een overzicht van je competenties. Welke competenties kan je waarschijnlijk goed ontwikkelen en welke zullen je van nature mogelijk minder energie geven en daardoor minder ontwikkelbaar zijn. 

De TMA-analyse kan je d.m.v. een online-vragenlijst gewoon thuis invullen. Daarna hebben we een uitgebreid gesprek waarin ik jouw rapport met het bijbehorende Talenten- en competentiepaspoort met je bespreek. Uiteraard ontvang je hiervan ook een uitgebreide rapportage. Tijdens het gesprek kijken we ook naar mogelijke acties die je op basis van de TMA gaat ondernemen.
Ook kan je toetsen of jouw zelfbeeld en ontwikkelpotentieel matcht met datgene wat anderen zien in jouw gedrag. Hiervoor kunnen we de 360° feedback inzetten.  

TMA Talentenanalyse: download hier de PDF
TMA Talenten- en competentiepaspoort: download hier de PDF