Ontwikkeling medewerkers

Hoe ga jij om met het menselijk kapitaal binnen je bedrijf? Een goede werkplek en passende beloning bepalen niet alleen of werknemers tevreden zijn. Het welbevinden van medewerkers wordt steeds meer bepaald door (persoonlijke) ontwikkelingsmogelijkheden.
Tevreden werknemers leveren betere prestaties, wat belangrijk is om de bedrijfsdoelen te realiseren. Ontken de kracht van het ‘menselijk kapitaal’ in je organisatie dus niet! 

Ik help organisaties met de groei en ontwikkeling van medewerkers. Zo kunnen ze hun talenten optimaal benutten, de juiste keuzes maken en zich verder ontplooien.

Met behulp van de TMA-analyse geef ik medewerkers inzicht in hun persoonlijkheid, drijfveren en aanwezige talenten. Deze eigenschappen geven een indicatie van de mate van ontwikkelbaarheid van competenties. Hierbij spelen overigens kennis, ervaring en motivatie ook een belangrijke rol.  
Aan de hand van deze analyse kijk ik samen met de werknemers waar ze zich verder willen ontwikkelen. Wat hun mogelijkheden zijn en hoe ze hun wensen en doelen kunnen bereiken. Dit wordt samengevat in een Persoonlijk Ontwikkelingsplan.  Ook kan er een 360° beoordeling worden gemaakt. Hiermee wordt de ontwikkeling in de tijd gemeten. 

Vanzelfsprekend kan ik medewerkers verder ondersteunen bij de te nemen stappen en hun ontwikkeling.

Goed werkgeverschap wordt mede bepaald door het stimuleren van Talentontwikkeling. Dit zorgt voor gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers. De passende medewerkers willen blijven en je bent een aantrekkelijke partij in de externe arbeidsmarkt.        

TMA Talentenanalyse: download hier de PDF
TMA Talenten- en competentiepaspoort: download hier de PDF
TMA- 360° feedback: download hier de PDF