Re-integratie 2e spoor

Bij langdurig ziekteverzuim is terugkeer binnen dezelfde organisatie soms niet mogelijk. In het kader van de Wet verbetering poortwachter komen ook banen buiten de eigen organisatie in beeld, het zogenaamde 2e spoortraject. In het kader van deze wet dient de werknemer ondersteund te worden bij het zoeken naar passend werk bij een nieuwe werkgever. Als ervaren re-integratiecoach neem ik dit werk uit handen van de werkgever. Door mijn inzet zal het 2e spoortraject doelmatig en resultaatgericht verlopen. Zowel voor de werknemer als werkgever.

Globaal ziet een traject er als volgt uit:

 1. Persoonlijke oriëntatie
  In het intakegesprek besteden we aandacht aan o.a. persoonlijke omstandigheden, opleidingen, vaardigheden en arbeidservaring. Ook komen de visie van de werknemer op de huidige situatie en belemmerende en ondersteunende factoren aan bod. Daarnaast nemen we de ambities, wensen en voorkeuren van de werknemer mee. Hiervan wordt een rapportage gemaakt, inclusief trajectplan, om de werknemer weer aan een passende baan te helpen.  

 2. Opstellen Persoonsprofiel en Loopbaanprofiel
  Na de intake gaan we aan de slag om de persoonskenmerken, drijfveren, talenten en competenties in beeld te krijgen. De werknemer krijgt een goed beeld van wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? Dit leggen we vast in het Persoonsprofiel.
  Aan de hand van dit profiel gaan we verder met het inventariseren van functies, werkzaamheden en branches die de meeste kans op succes bieden. Dit wordt vastgelegd in het Loopbaanprofiel.
  We vertalen dit in een passend CV, LinkedIn-profiel en zoekcriteria t.b.v. vacaturesites.

 3. Arbeidsmarktbenadering
  Tijdens het gehele traject ondersteun ik de sollicitatie- en netwerkactiviteiten. Er wordt aandacht  besteed aan het ontwikkelen van vaardigheden zodat de werknemer op een effectieve en efficiënte wijze de arbeidsmarkt kan benaderen. We zoeken continu naar concrete functies, vacatures en netwerkmogelijkheden.  Indien van toepassing kijken we ook naar de mogelijkheden op basis van werkervaringsplaatsen, proefplaatsingen en detachering.
  In persoonlijke contacten geef ik feedback op de door de werknemer opgedane ervaringen tijdens sollicitatie- en netwerkgesprekken. Hierdoor blijft de werknemer gemotiveerd. 

 4. Nazorg
  Een nieuwe baan kan spannend zijn. Daarom hou ik in het begin contact met de werknemer. We bespreken of er knelpunten zijn die opgelost moeten worden om de nieuwe baan voor langere tijd te borgen en terugval te voorkomen.
  Van het 2e spoortraject worden goede verslagen gemaakt, die voldoen aan de eisen van de Wet verbetering poortwachter.